Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Archiwum - konferencje, sesje

Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Zgromadzenie Księży Rogacjonistów oraz Centrum Medyczne "Vadimed" zaprasza do udziału w międzynarodowej konferencji naukowej Śladami świętego - Annibale Maria di Francia, założyciel rogacjonistów. Odbędzie się ona 25 października 2013 r. w Krakowie-Łagiewnikach przy ul. św. Faustyny 3 (Dom Duszpasterski).
Wydział Teologiczny Sekcja w Tarnowie UPJPII we współpracy z Wydziałem Nauk Społecznych UPJPII, Wydziałem Studiów nad Rodziną UKSW, Wydziałem Teologii Katolickiej Uniwersytetu Karola w Pradze oraz Wydziałem Teologicznym Uniwersytetu w Lublanie zapraszają na X międzynarodową konferencję naukową Współczesna rodzina: perspektywy lokalne i europejskie, która odbędzie się w dniach 23-24 października br. w Bibliotece UPJPII przy ul. Bobrzyńskiego 10. Kontakt: ks. prof. dr hab. Józef Stala: jozef....
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie oraz Duszpasterstwo Przedsiębiorców i Pracodawców „Talent” zapraszają na konferencję Wszystko zostało wam powierzone, która odbędzie się 17 października 2013 r. Patronat honorowy: kard. Stanisław Dziwisz Gość specjalny: dr J.-Robert Ouimet - kanadyjski przedsiębiorca, który przez ponad 35 lat kierowania dużą firmą rodzinną stworzył swój własny, oparty na wierze model zarządzania. Program: 8.00 Msza święta w kaplicy seminaryjnej pod przewodnictwem...
Prowincja Warszawska Redemptorystów i Uniwersytet Papieski Jana Pawła II zapraszają na sympozjum naukowe z okazji 130. rocznicy powrotu redemptorystów na ziemie polskiej i 80. rocznicy śmierci o. Bernarda Łubieńskiego W służbie obfitego Odkupienia, które odbędzie się w Tuchowie w dniach 11-12 października 2013. Piątek 7:00 Eucharystia w bazylice – ks. Władysław Derunow 9:30 Otwarcie sympozjum w auli św. Klemensa 9:40 „Coraggio, riuscirà!” Geneza powrotu redemptorystów na ziemie polskie: osoby...
Zapraszamy do udziału w konferencji Stolica Apostolska na arenie międzynarodowej w okresie pontyfikatu Jana Pawła II (1978-2005), która odbędzie się w dniach 11-12 października 2013 r. Organizatorzy konferencji:Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie, Instytut Dialogu Międzykulturowego Jana Pawła II w Krakowie (Centrum Jana Pawła II), Fondazione Internazionale Giovanni Paolo II per il Magistero Sociale della Chiesa w San Marino, Fondazione Europa...
W dniach 27-28 września 2013 r. Katedra Teologii Pastoralnej Szczegółowej Wydziału Teologicznego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie wraz z Greckokatolickim Wydziałem Teologicznym Preszowskiego Uniwersytetu w Preszowie organizują XXI Międzynarodową Konferencję Naukową Sacrum i przyroda. Temat spotkania to Ekoturystyka. Tegoroczne obrady będą miały miejsce w budynku Uniwersytetu w Preszowie przy ul. Biskupa Gojdiča 2 oraz w słowackim Tatrzańskim Parku Narodowym. Wszystkich...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie: Katedra Komunikacji Religijnej, Rada Języka Polskiego przy Prezydium PAN - Zespół Języka Religijnego, Stowarzyszenie Homiletów Polskich, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu - Zakład Gramatyki Współczesnego Języka Polskiego i Onomastyki IFP serdecznie zapraszają do udziału w ogólnopolskiej konferencji naukowej Język homilii i kazań po 1989 roku, która odbędzie się w dniach 16–18 września 2013 r. w Kalwarii Zebrzydowskiej.
Zapraszamy do udziału w krakowskiej XIII międzynarodowej konferencji z cyklu: Rola Kościoła katolickiego w procesie integracji europejskiej, w tym roku odbywającej się w dniach 13-14 września pod hasłem Rodzina we współczesnej Europie. Konferencję organizują: Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Fundacja Konrada Adanauera w Polsce, Fundacja Roberta Schumana w Luksemburgu, Klub Polski w Grupie Europejskiej Partii Ludowej (Chrześcijańscy Demokraci) w PE, Wydawnictwo „Wokół Nas” w...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie, Instytut Geografii Uniwersytetu Pedagogicznego im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie oraz Bractwo św. Jakuba Starszego Apostoła w Więcławicach Starych zapraszają do udziału w VI Międzynarodowej Konferencji Naukowej 1200 lat pielgrzymek do grobu św. Jakuba w Santiago de Compostela oraz w Światowym Spotkaniu Bractw i Stowarzyszeń św. Jakuba, które odbędą się w dniach 5-8 września 2013 roku w Krakowie i Więcławicach Starych. Planowana konferencja...
Wydział Filozoficzny zaprasza na międzynarodową konferencję naukową Recepcja myśli rosyjskiej w Europie, która odbędzie się 27 czerwca br. na Akademii Ignatianum w Krakowie.  
Katedry: Katolickiej Nauki Społecznej, Polityki Społecznej i Etyki Pracy Socjalnej Wydziału Nauk Społecznych UPJPII zapraszają do udziału w konferencji Własność intelektualna wobec wolnego rynku i pluralizmu mediów w ramach cyklu Spotkania Wykładowców Katolickiej Nauki Społecznej. Konferencja odbędzie się w dniach 16-18 czerwca 2013 w „Domus Mater”, ul Saska 2c w Krakowie. Program: Niedziela, 16.06.13 18.00 Rozpoczęcie spotkania: ks. dr hab. Arkadiusz Wuwer, Uniwersytet Śląski; przewodniczący...
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II w Krakowie i Uniwersytet Pedagogiczny zapraszają do wzięcia udziału w Międzynarodowej Interdyscyplinarnej Konferencji Naukowej Ekosystem w pomocy społecznej, która odbędzie się 3 czerwca br. w auli Biblioteki UPJPII przy ul. Bobrzynskiego 10 w Krakowie.

Strony