Tłumacznie pochodzi z translate.google.com.
Oficjalna wersja angielska portalu w przygotowaniu.

GTranslate

English French German Italian Portuguese Russian Spanish

Zmiana rozmiaru tekstu

-A A +A
ACCESS UPJP2

Erasmus

Patronaty naukowe

Wirtualny spacer

Uczelnia w mediach

Aktualności UPJPII

Terminy rekrutacji na studia - wyjazdy na część studiów i wymagane dokumenty

AKTUALNOŚCI!

REKRUTACJA NA STUDIA I PRAKTYKI 
r.a. 2017/2018 oraz na kolejny r.a. 2018/2019

Drodzy Studenci UPJPII,

Trwa  rekrutacja studentów Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie na studia i praktyki w ramach programu Erasmus+.
Studentów, którzy będą realizować wyjazd na część studiów w s.zimowym  i letnim w r.a. 2017/2018 obowiązuje formularz zgłoszeniowy - wyjazd na studia na r.a. 2018/2019.

-Rekrutacja na kolejny r.a. trwa do 30 marca 2018!

-Rekrutacja na praktyki trwa do wyczerpaia miejsc! Zgłoszenia będą przyjmowane do 15 maja 2018.

CNBiWM UPJPII​
ul. Bernardyńska 3,
31-069 Kraków, pok. 207
tel.: +48 12 428 60
e-mail: erasmus@upjp2.edu.pl

Wymagane dokumenty na studia:

 1. Formularz zgłoszeniowy, (załącznik) - aktualizacja w lutym 2018
 2. Cv + list motywacyjny;
 3. Zaświadczenie z MSJO o potwierdzenie znajomości języka,  poziome języka obcego;
 4. Ksero dowodu ksero;
 5. Dodatkowe certyfikaty związane z aktywnością studenta  na Uczelni (konferencja, radio bonus, telewizja TV UPJPII.

Wymagane dokumenty na praktyki

 1. List intencyjny, (załącznik) - aktualizacja w lutym 2018
 2. Formularz zgłoszeniowy, (załącznik)
 3. Learning Agreement for Training: podpisany przez instytucję przyjmującą i koordynatora wydziałowego, uzupełniona o szczegółowy plan praktyki, okres pobytu/ 2 miesiące/ 60 dni oraz liczbę godzin 40h tygodniowo;
 4. cv,
 5. potwierdzenie znajomości języka, MSJO UPJPII 
 6. oświadczenie dofinansowania pobytu stypendialnego;
 7. ksero dowodu ksero;
 8. ksero karty ekuz, - wystawione zasiadczneie do wyrobienia EKUZ otrzyma Pani z biura CNBiWM
 9. formularz danych bankowych/ założenie konta w Euro.

ZAPRASZAMY!


Ogólne zasady uczestnictwa w programie Erasmus+
W ramach Programu Erasmus+ studenci UPJPII mają możliwość wyjazdu na studia do zagranicznej uczelni partnerskiej lub na praktyki zagraniczne do różnego rodzaju instytucji, przedsiębiorstw, placówek naukowo-badawczych, organizacji non-profit i innych na okres od 2 do 12 miesięcy w przypadku praktyk i od 3 do 12 miesięcy w przypadku studiów na każdym z trzech poziomów studiów (studia licencjackie, magisterskie oraz doktoranckie). Oznacza to, że każdy student może ubiegać się o wyjazd kilkakrotnie w trakcie całego okresu studiowania. Należy jednak pamiętać, że do całkowitej liczby miesięcy zostaną wliczone wcześniejsze wyjazdy z programu Erasmus „Uczenie się przez całe życie”.

Przed wyjazdem:

 • na studia ustalane jest szczegółowe porozumienie o programie zajęć, które gwarantuje zaliczenie okresu studiów spędzonego za granicą przez uczelnię macierzystą;

 • na praktyki ustalane jest porozumienie o programie praktyki, określające program i przebieg praktyki, które będzie podstawą uznania i zaliczenia praktyki przez macierzysty wydział.

Zgłoszenia należy przesłać drogą elektroniczną na adres erasmus@upjp2.edu.pl a następnie złożyć w CNBiWM (pokój 207).

Tylko aplikacje kompletne złożone będą rozpatrywane!

Wymagane dokumenty na wyjazd w r.a 2016/2017

 1. zaświadczenie o średniej ze wszytskich ukończonych semestrów na UPJPII, min 4.0
 2. dodatkowa aktywność studenta na UPJPII 
 3. potwierdzenie znajomości języka, MSJO UPJPII  (poziom znajomości języka, min B1/B2)
 4. zdjęcie legitymacja, wymiar 3,5x4,5
 5. CV w języku polskim lub angielskim
 6. opinia wykładowcy, opiekuna studentów
 7. motywacje studenta UPJPII